NyheterMedlemsinfoPublicerat
OrganisationVåra politikerVårt program
KommunstyrelsenFullmäktigeMotioner Interpellationer
FrågorSkrivelser Inspiratören

Kommunpartiet i Härryda

Motioner 2006

Tillbaka till arkivsidan >>
Till aktuella motioner >>
 

06-10-13   Motioner från SPI

Lämnade i september och oktober 2006 och som kommer att besvaras när SPI inte längre är representerat i fullmäktige. SPIs efterföljare, Kommunpartiet, kommer att följa upp dessa tillsammans med övriga SPI-motioner under senaste året, som ännu inte färdigbehandlats:

Utred trafik- och parkerings-
situationen i och kring Mölnlycke Centrum
2006-10-13 Nils Bengtsson och Gunnar Carlson
Behovet av en kommundietist 2006-10-10 Nils Bengtsson
Rätt för äldre till plats i särskilt boende och BGT-boende 2006-10-10 Nils Bengtsson och Anita Jeppsson
Om upprättande av skötselplan för naturområdet runt Vällsjön 2006-10-03 Anita Jeppsson (spi) gemensamt med Birgitta Olsson (mp)
Medborgarombudsman 2006-10-03 Gunnar Carlson
Serviceboenden i Härryda kommun 2006-09-16 Nils Bengtsson och Anita Jeppsson
  
Tillbaka till arkivsidan >>
Till aktuella motioner >>