NyheterMedlemsinfoPublicerat
OrganisationVåra politikerVårt program
KommunstyrelsenFullmäktigeMotionerInterpellationer
Arkiv FrågorSkrivelser Inspiratören

Kommunpartiet i Härryda

Interpellationer

Till arkivsidan >>
  

14-02-24   Om nyttjande av Scientologirörelsens behandlingshem

Från årsskiftet kan vuxna missbrukare i Storgöteborg (även Härryda) komma att placeras på scientologernas omstridda behandlingshem i Esllöv enligt artikel i Göteborgsposten 9 januari 2014.

Narconon drivs av scientologirörelsen. För några år sedan uppmärksammades det bland annat i TV-programmet Uppdrag granskning. Där utsattes Narconon och dess behandlingsmetoder för stark kritik. Kritikerna har bl.a. pekat på att en del av pengarna från kommuner som anlitar behandlingshemmet hamnar i scientologirörelsen.

Information hämtad från Internet:

Narconbon (redigera wiktext) Huvudartikel : Narconon

Mycket kritiserat rehabiliteringshem där patienterna behandlas med metoder där bl.a. överdosering av B-vitaminer och dagliga 5-6 timmars bastubad sker. Metoder som också påstås kunna driva ur radioaktivitet ur kroppen”.

Det är upphandlingsbolaget i Göteborg som tecknat nya ramavtal om missbruksvård. Ramavtalet som tecknats med Narconon gäller även för Härryda.

Vad är ett ramavtal? (Källa: Härryda kommuns hemsida)

Med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrkat under en given tidsperiod”.

Frågor till kommunalrådet:

  1. Har Härryda kommun för avsikt att anlita Narconon som ”leverantör”?
  2. Är det generellt förenligt med kommunens ansvar för medborgare att anlita behandlingshem som vare sig bygger på evidens eller vetenskapligt erkända beprövade metoder?
  3. Ser kommunstyrelsens ordförande några betänkligheter med att teckna avtal med ett behandlingshem som drivs av en organisation som karaktäriserats som ”sekt” och som även anklagats för att ofreda dess kritiker och utnyttja medlemmarnas goda tro?

Härryda 2014-01-13

Steinar Walsö Kanstad (KP)

Kommunalrådets svar kan kort sammanfattas enligt följande:

På den första frågan var svaret nej, på den andra och tredje att lagstiftningen om upphandling är sådan, att enbart dåligt rykte inte räcker för att utesluta en vårdleverantör, att det mesta inom socialtjänsten saknar vetenskaplig grund, samt att en missbrukare har rätt att vårdas vid önskat behandlingshem.

(Man kan tolka detta som att missbrukaren själv får bedöma om han vill behandlas av en suspekt vårdgivare med suspekta behandlingsmetoder. I så fall ja till Narconon).

  

Till arkivsidan >>