Vårt programVåra politikerStyrelsen
Aktuella frågorMotionerFullmäktige
Bli medlem!PubliceratArkiv

Kommunpartiet i Härryda - partiet som lyssnar

Styrelse 2023Namn Telefon
Ordförande Ulf Dermark
031-917301
0702-082700
Kassör
Steinar Walsö-Kanstad 0301-31083
0705-764898
Sekreterare
Jan Gustavsson
0733-864444
0705-764898
Ledamot Brita Dermark
031-917301
0733-940099
Ledamot
Gunnar Palm 031-917925
0702-917925
Ledamot Erik Andersson 0708-227718
Ersättare Bo Berner
0708-862584
Ersättare Christer Wallén
0734-384508
Ersättare Simon Yhlén

Ersättare Conny Wickberg