Vårt programVåra politikerStyrelsen
Aktuella frågorMotionerFullmäktige
PubliceratArkiv

Kommunpartiet i Härryda - partiet som lyssnar

Styrelse 2019Namn Telefon
Ordförande Ulf Dermark
031-917301
0702-082700
Kassör
Steinar Walsö-Kanstad 0301-31083
0705-764898
Sekreterare
Jan Gustavsson
0733-864444
0705-764898
Ledamot Brita Dermark
031-917301
0733-940099
Ledamot
Gunnar Palm 031-917925
0702-917925
Ledamot
Linda Kristiansson
0704-338100
LedamotJohan Wistrand
702-600940
Ersättare Conny Wickberg 031-864008