Vårt programVåra politikerStyrelsen
Aktuella frågorMotionerFullmäktige
PubliceratArkiv

Kommunpartiet i Härryda - partiet som lyssnar

Våra politiker perioden 2023—2027

BESÄTTNINGEN I FULLMÄKTIGE OCH BEREDNINGAR

Ulf Dermark, Landvetter

Ulf Dermark

Ersättare i Kommunstyrelsen och dess ekonomiutskott


Jan Gustafsson, Hindås

Jan Gustafsson

Ledamot i Kommunfullmäktige, ersättare i socialnämnden


Steinar Walsö-Kanstad, Härryda

Steinar Walsö

Ersättare i fullmäktige, ersättare i rådet för tillgänglighet och delaktighet (handikapprådet), 1:e ersättare för ombud i AB Härryda Vatten och Avfall


Erik Andersson, Landvetter

Jan Gustafsson

Ledamot i beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling, ledamot ungdomsrådet