Vårt programVåra politikerStyrelsen
Aktuella frågorMotionerFullmäktige
PubliceratArkiv

Kommunpartiet i Härryda - partiet som lyssnar

Vårt program |  >> Ladda ner vår valfolder

KPs strategiska program för mandatperioden 2019–2022

Kommunpartiet är ett lokalt parti

Vi vill särskilt lyfta fram följnade punkter:

Större medborgarinflytande

Våra barns och ungdomars framtid

Äldre och invånare med funktionsnedsättning

Balanserad utveckling av kommunen

Trygghet och säkerhet