Vårt programVåra politikerStyrelsen
Aktuella frågorMotionerFullmäktige
Bli medlem!PubliceratArkiv

Kommunpartiet i Härryda - partiet som lyssnar

>> Läs senaste i debatten om Landvetter Södra >>

Detta vill vi |  >> Ladda ner vår nya valfolder

Detta vill vi i Kommunpartiet

Vi är ett lokalt parti som bara jobbar för invånarna i Härryda kommun

Kort om vad vi vill med varje samhälle i kommunen:

Landvetter: Övertäckning av motorvägen skulle ta bort oljudet från trafiken och ge en stor yta för byggnation; och vara en resursbevarande åtgärd så att man inte behöver ta värdefull, orörd skog för byggnation.

Vi vill också bygga en ny högstadieskola, då den gamla har tjänat ut.

Mölnlycke: Satsning på äldrevårdscentral, ett demenscentrum där man samlar kompetens för att göra ett bra arbete mot demens.

Göra alla införstådda med vad gatukostnad innebär. I Mölnlycke är Aborrtjärn på tur att få gatukostnader.

Vi vill lyfta fram att man fått en badplats som är handikappanpassad tack vare kommunpartiet.

Eskilsby: Ge förutsättningarna för byggnation av nuvarande karaktär. Och att skolan får vara kvar.

Ryaslätt: Även här mer byggnation.

Hällingsjö: Med nya vatten- och avloppsledningar finns bra förutsättningar för byggnation. Men utan att förstöra karaktären på samhället.

Härryda: Här vill vi kunna ge tillstånd till byggnation i områden som inte har kraftig bullerpåverkan. Ge förutsättningarna så att fler företag vill etablera sig i industriområdet.

Rävlanda: Satsa på en planfri järnvägskorsning. Stöd till medborgarinitiativet som föreslog en ny dragning av Boråsvägen genom Rävlanda.

När nya vatten-och avloppsledningar grävs ner mot Hindås och Bollebygd läggs gång-och cykelväg ovanpå. Fler bostäder.

Hindås: Satsa på Hindås som idrott-och naturupplevelseort. Begränsa utbyggnaden av Bocköområdet. Värna den gamla tennisbanan.

På Bocköområdet kommer alla boende att få känna av gatukostnader, som Härryda kommun tar ut. Om vi inte kan få igenom vårt förslag att slopa särskilda gatukostnader.

Bygg simhallen här när inte Landvetter södra blir av. Satsa på skidtunnel där man får energi över för att värma simhallen.