NyheterMedlemsinfoPublicerat
OrganisationVåra politikerVårt program
KommunstyrelsenFullmäktigeMotionerInterpellationer
FrågorSkrivelser Inspiratören

Kommunpartiet i HärrydaMotioner 2012

Tillbaka till arkivsidan >>
Till aktuella motioner >>

12-11-21   Om fördelningen av bidrag till olika aktiviteter för barn och ungdomar

Alla barn bör ha möjlighet att deltaga i den aktivitet som passar just dem. Målet får inte vara bara att fostra nya idrottsstjärnor, utan att ge meningsfull sysselsättning till ALLA barn, vare sig dom tycker om att sparka boll upptäcka natur, dansa eller sjunga m.m.

Kommunpartiet föreslår därför en utredning som ser över hela bidragssystemet till barn och ungdomsaktiviteter och redovisar hur pengarna används. Den skall vidare handla om hur vi skall kunna engagera så många barn som möjligt i så många aktiviteter som möjligt, till en kostnad som alla har råd med. Utredningen skall föreslå hur ett bidragssystem skall se ut, om man behandlar alla aktiviteter för barn från 6 års ålder likvärdigt.

Resurserna måste prioriteras och fördelas rättvist. En avgift i kulturskolan på 750 kronor per termin är till exempel inte acceptabelt, såvida det inte handlar om privatundervisning. Målsättningen bör vara att alla barn från tidig ålder skall erbjudas närmast kostnadsfri sysselsättning i förebyggande syfte (mot ohälsa , utanförskap , kriminalitet osv.).

Jag yrkar därför att fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen eller åt UTK-beredningen att göra en utredning enligt ovanstående förslag med målet att i bidragssystemet täcka in alla aktiviteter av intresse för barn från 6 års ålder, samt att föreslå hur ett bidragssystem med rättvis fördelning mellan aktiviteterna skall se ut.

Mölnlycke 2012-11-21

Anita Jeppsson, KommunpartietTillbaka till arkivsidan >>
Till aktuella motioner >>